Rekreačný šport, zdravie, kvalita života

stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa vplyvom rekreačného športu a pohybovej aktivity na zdravie a kvalitu života jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti

https://konferencie.ccvapp.upjs.sk/rsz/